När jag var barn hörde jag inget annat namn på Inlandsbanans hållplats Bryngelhögen än anhalten. Belägen så gott som mittemellan pappas födelseplats i Klaxåsen och mammas i Bryngelhögen har den fått ge namn åt sidan. Anhalt är av tyskt ursprung och den svenska tolkningen av ordet jag föredrar är plats för uppehåll. Det valet och att anhalt vid en järnväg även betyder behovsstation har motiverat mig till att kommun-icera så här.


Anhalten är nedlagd och från 2020 även mitt liv som arbetstagare. Nu finns tid för annat. Sommaren 1977 fick jag tillgång till Axel Grindes bok ”Släkter i Rätan 1695 - 1900”. Med ett så gediget förarbete var det då ingen svår uppgift för en tonårig att sammanställa innehållet i bokens tabeller till ett släktträd. Jag presenterade resultatet för föräldrarna och minns ännu pappas kommentar: ”Vilken tur att de uppfann cykeln”. Efter ett uppehåll på 43 år är det dags att återuppta arbetet. Ett behov av att fortsätta har anmält sig.


Ambitionen är inte att skapa och publicera en databas innehållande min totala släkt. Så långt kyrkböckerna redovisar och med stöd av släktforsk-ares publicerade resultat har jag en hyfsat väl verifierad sammanställning av mina anor. Människor, platser och företeelser i materialet som särskilt fångar mitt intresse skriver jag om och gör tillgängligt via knapparna till höger. Finner du som läser att jag är ute och cyklar hoppas jag att du hör av dig. På förekommen anledning, det är mycket trevligt med kontakt även utan föregående cykelhaveri.


Lars Anteskog
Kårarvet 100
791 94 Falun
lanteskog(at)gmail.com
070-2573475